DOM MGK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

z siedzibą w Krakowie, 30-509 Kraków, ul. Kalwaryjska 6, NIP 678-314-18-94, Regon 122424085 Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS 0000398976 kapitał zakładowy 50 000 zł biuro@dmgk.pl